SRDEČNE VÁS VÍTAM NA INTERNETOVEJ STRÁNKE


TURČIANSKÉHO SENIORÁTU
ECAV NA SLOVENSKUMgr. Marián Kaňuch, PhD., - senior TUS ECAV na Slovensku

Najnovšie články

Seniorátne stretnutie spevokolov
Školenie presbyterov 5 zborov
Duchovná pieseň 2019
Seniorátne stretnutie mládeže