DOKUMENTY

“AKÉ KRÁSNE SÚ NOHY TÝCH, KTORÍ PRINÁŠAJÚ RADOSTNÚ ZVESŤ O DOBRÝCH VECIACH” LIST RIMANOM 10:15

DOKUMENTY PRE SENIORÁLNYCH PRESBYTEROV:

!!! PRIHLÁSENIE TU !!!

 ZÁKLADNÉ DOKUMENTY:

VIEROUČNÉ DOKUMENTY:

Prijímame Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie,
rovnako aj symbolické knihy evanjelickej cirkvi:

  1. Augsburské vyznanie 
  2. Obrana Augsburského vyznania 
  3. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera 
  4. Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera 
  5. Šmalkaldské články 
  6. Formula svornosti 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

FOTOGALÉRIE

“Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach” List Rimanom 10:15

Touto cestou Vás chcem požiadať všetkých, ktorí majú vo svojich zbierkach fotografie z podujatí seniorátu, aby ste ma kontaktovali.

Bližšie informácie o odoslaní fotografií TU!  Poprípade ma kontaktujte na e-mail.

Mgr. Ladislav Adamovič, správca webstránky


BIBLICKÁ OLYMPIÁDA TUS


VÝROČNÉ KONVENTY TUS


SLÁVNOSŤ INŠTALÁCIE ZBOROVÉHO FARÁRA – CZ ECAV SÚĽOV


SENIORÁTNE STRETNUTIA MUŽOV


 

 ARCHÍV STARŠÍCH FOTOGRAFIÍ