CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU MARTIN – ZÁTURČIE

Ev. a. v. farský úrad Martin – Záturčie
Riečiny 4
036 01 Martin-Záturčie

Mgr. Margita Dieová – zborová farárka;
Želmíra Biela – zborová dozorkyňa
Peter Mamatej – kantor

Mobil: +421 918 828 330
Tel:  +421 43 423 92 91