KONTAKT

“AKÉ KRÁSNE SÚ NOHY TÝCH, KTORÍ PRINÁŠAJÚ RADOSTNÚ ZVESŤ O DOBRÝCH VECIACH” LIST RIMANOM 10:15

Turčianský seniorát Augsburského vyznania na Slovensku
Nám. Žilinskej synody 2,
010 01 Žilina

mobil:  +421 918 828 332
Tel:  +421 41 562 56 27,
mail:  tusZAVINACecavBODKAsk

IČO:  356 514 91
DIČ: 202 168 28 61

Banka: Slovenská Sporiteľňa
Č.účtu: 0061321836/0900
IBAN: SK17 0900 0000 0000 6132 1836

webmaster mail: klikni  ! TU !