400. výročie smrti baróna Petra Révaya

Na bohoslužbách v prírode pod holým nebom, v predvečer svätodušných sviatkov sme si na hrade Sklabiňa pripomenuli 400. výročie smrti baróna Petra Révaya – patróna evanjelikov a jedného zo signatárov pamätnej Žilinskej synody 1610, ktorá konštituovala vznik evanjelickej cirkvi na území dnešného Slovenska.
Hrad Sklabiňa na Turci, sídlo Révayovcov, dnes zachraňujú dobrovoľníci z OZ Donjon.
  • FOTO: Nina Mihočová