8.5.2017 – stretnutie presbyterov Horného Turca

8.5.2017 sme už tradične mali stretnutie presbyterov 5 CZ ECAV Horného Turca (Blatnica, Háj, Slovenské Pravno, Mošovce a Ivančiná).

Tento rok sa toto stretnutie uskutočnilo v Blatnici s témou DUCHOVNÁ PIESEŇ

  • Na začiatku nás privítal Mgr. Tomáš German brat farár z CZ ECAV Blatnice
  • Následne nám poslúžil zamyslením na biblický text z Evanjelia Jána 15 kapitoly. Pán Ježiš nám ponúka priateľstvo a jednotu. V priateľstve nám najviac ukazuje svoju pravú tvár.
  • Martin Vargovčák  nás previedol históriou od vzniku až po vývoj evanjelickej duchovnej piesne.

Prežili sme krásny čas. Týmto ďakujeme za občerstvenie duchovné a fyzické o ktorý sa postarali bratia a sestry z CZ ECAV v Blatnici.

ĎAKUJEME PANE A KRISTE NÁŠ.