HISTÓRIA TURČIANSKEHO SENIORÁTU

LUTHER_ROSE_LOGO002

“Kto je človek, odkiaľ pochádza, kam smeruje, aký je zmysel života a poslanie človeka? Si Božia myšlienka, si tlkot Božieho srdca… V určitom zmysle máš nekonečnú cenu pre svoju neopakovateľnú individualitu… To, čo robí ľudskú bytosť veľkou, je Boží obraz, ktorý nosí v sebe.”                    

Ján Pavol II.

Dejiny evanjelikov Turčianskeho seniorátu do r.2017

© Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD. (audio mp3)