Ekumenický týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Aj evanjelici z CZ ECAV Príbovce podporili svojou účasťou „Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov“.  Pojem ekuména – „spoločný dom“ – nie je v Príbovciach neznámy pojem. Občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Valča, Cirkevný zbor ECAV Príbovce a obec Príbovce organizujú kultúrno-ekumenické stretnutia podporujúce aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva v obci už od roku 2006. V posledných rokoch sa k nim pridáva aj ekumenický týždeň modlitieb organizovaný v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou – farnosť Turčiansky Peter.
Spoločné modlitby sa konali prostredníctvom Svätej omše dňa 25.1.2020 (sobota) v katolíckom farskom kostole, kostole sv. Petra, v Turčianskom Petre a Službami Božími dňa 27.1.2020 (pondelok) v evanjelickom kostole v Príbovciach.
Prítomní počas spoločnej modlitby zanechali teologické rozdiely v učení jednotlivých cirkví a spoločne sa modlili za jednotu kresťanov. Nakoniec sa všetci spoločne zišli za jedným stolom pri malom posedení a príjemných rozhovoroch.

Ľubomír Žila / 29.1.2020