Nezabudnime, sloboda bola vykúpená krvou

Nezabudnime, sloboda bola vykúpená krvou

V stredu,  10. apríla 2019, uplynulo 74 rokov od oslobodenia obce Príbovce spod Nemeckej okupácie. Členovia CZ ECAV Príbovce,  spoločne s Jednotou dôchodcov, Základná organizácia Príbovce, si dňa 14.4.20189 počas Služieb Božích konaných na Kvetnú nedeľu v evanjelickom kostole v Príbovciach, pripomenuli a uctili túto významnú udalosť v dejinách obce.

Zborový farár Marek Szabó privítal všetkých prítomných a pripomenul im, že je veľmi dôležité pripomínať si tieto udalosti. Spomienku moderovala farárka Zuzana Szabóová.

Katarína Konrádová priblížila všetkým prítomným históriu odbojového hnutia v Príbovciach, ako aj prínos vtedajšieho zborového farára Mgr. Jána Chalupku pôsobiaceho v Príbovciach v rokoch 1943 až 1997. Ján Chalupka bol predsedom Revolučného národného výboru v Príbovciach ako aj členom Okresného revolučného národného výboru v Martine.

Ján Chalupka, bol predsedom RNV od 18.4.1944 do septembra 1944, kedy musel ujsť a schovať sa pred nemeckými okupantami, ktorí po potlačení Slovenského národného povstania obsadili dňa 21.9.1944 aj Príbovce.  V obci sa vystriedali jednotky Nemeckej, Vlasovej a Maďarskej armády. Bezohľadne si počínali proti známym členom Komunistickej strany, odbojárom, členom a funkcionárom revolučných národných výborov, podporovateľom partizánov a povstaleckých jednotiek. Ján Chalupka sa najprv ukrýval, no neskôr bol zatknutý gestapom a vyšetrovaný. Po prepustení z väzenia aj naďalej pracoval ako Predseda RNV. Po oslobodení Príboviec a po skončení druhej svetovej vojny pôsobil Ján Chalúpka ešte v rokoch 1945 až 1947 vo funkcii predsedu Miestneho národného výboru v Príbovciach. Zároveň bol aj istý čas predsedom Miestnej odbočky Sväzu ľudových protifašistických bojovníkov v Príbovciach.

Janka Bellová zas priblížilavšetkým prítomným priebeh oslobodenia obce podľa zápisu v Kronike obce Príbovce a predniesla báseň „Utíchli zbrane“.

Pri vstupe do kostola bola pre záujemcov pripravená stručná publikácia o živote a diele Jána Chalupku, ktorá bola vydaná za pomoci partnerov MEMORIAE, občianska iniciatíva, Zažnime svetlo, o.z. a Vlastivedného odboru Matice Slovenskej.

Ľubomír Žila / 17.4.2019