Novinky v propagácii TUS ECAV

Milí priatelia, bratia a sestry v Ježišovi.

Mal som skvelé stretnutie s bratom seniorom a seniorálnym dozorcom,
kde som dostal ponuku a poverenie byť mediálnym koordinátorom,
Túto službu som po prehodnotení s radosťou prijal a tak sme si explicitne zadefinovali očakávania a následné dve kompetencie tejto funkcie:

A) manažment prípravy mediálnych výstupov v senioráte

B) online propagácia Turčianskeho seniorátu 

Tak som sa pustil do niektorých zásadných noviniek v mediálnej propagácii nášho Turčianskeho seniorátu:

Nový dizajn webstránky https://tus.lutheran.sk 

Nová facebooková skupina:  https://www.facebook.com/ecavtus/ 

Nové promo video Turčianskeho seniorátu

Teším sa na ďalšiu spoluprácu na poli Kristovej služby.
Mgr.Ladislav Adamovič