O SENIORÁTE

LUTHER_ROSE_LOGO002

CIRKEVNÉ ZBORY

LUTHER_ROSE_LOGO002

Blatnica

Zborový farár: Mgr. Tomáš GermaN

Zborový dozorca: Ing. Peter Špánik

Adresa: 038 15 Blatnica 155

Telefónne číslo: +421 43 494 82 34

E-mail: farablatnica@gmail.com

Háj

Zborový farár: Mgr. Tomáš Lipovský

Námestná farárka: Mgr. Zuzana Lipovská

Zborový dozorca: Ing. Branislav Záborský

Adresa: Háj 67, 039 01 p. Turčianske Teplice

Telefónne číslo: +421 911 122 510

E-mail: ecavhaj@gmail.com

Web: www.ecavhaj.sk

Ivančiná

Námestný farár: Mgr. Zdenko Zacher

Zborová dozorkyňa: Mgr. Želmíra Vlasová

Adresa: 038 45 Ivančiná 38

Telefónne číslo: +421 43 496 21 31

E-mail: ivancina@gaya.sk

 
 

Košeca

Zborová farárka: Mgr. Lucia Fagová

Zborový dozorca: Mgr. Miroslav Foltin 

Adresa: Dolný majer 754/6, 018 64 Košeca 

Telefónne číslo: +421 944 242 530 

E-mail: koseca@ecav.sk 

Web: https://www.koseca.ecav.sk/

 

Krpeľany

Zborový farár: Mgr. Pavel Tomka

Zborová dozorkyňa: Mgr. Anna Špirková

Adresa: Farská 85/2, 038 54 Krpeľany

Telefónne číslo: +421 43 429 53 83

E-mail: krpelany@ecav.sk

Web: www.krpelany.ecav.eu

 

Lazy pod Makytou

Zborový farár: Mgr. Peter Fabok

Zborový dozorca: Milan Fujerík

Adresa: 020 55 Lazy pod Makytou 232

Telefónne číslo: +421 918 828 488

E-mail: lazy@ecav.sk, lazypodmakytou@gmail.com

Web: www.lazypodmakytou.ecav.eu

 
 

Martin

Zborový farár: Mgr. Milan Kubík

Zborový dozorca: doc. RNDr. Mgr. Adrián Kacian, PhD.

Adresa: M. R. Štefánika 13, 036 01 Martin

Telefónne číslo: +421 43 413 21 54, +421 905 511 926

E-mail: ecavmartin@gmail.com

Web: www.ecavmt.sk

Martin-Záturčie

Zborová farárka: Mgr. Margita Dieová

Zborový dozorca: Ing. Pavol Pokrievka

Adresa: Riečiny 4, 036 01 Martin-Záturčie

Telefónne číslo: +421 43 423 92 91

E-mail: zaturcie@ecav.sk

 

Zborová farárka: Mgr. Andrea Cabadová

Zborová dozorkyňa: Ing. Milina Kašubová

Adresa: Krčméryho 142, 038 21 Mošovce

Telefónne číslo: +421 43 494 43 95

E-mail: mosovce@ecav.sk

Web: www.faramosovce.szm.sk

 
 

Necpaly

Zborový farár: Mgr. Belo Húska

Zborový dozorca: Ing. Ján Feja

Adresa: 038 12 Necpaly 39

Telefónne číslo: +421 43 429 61 04

E-mail: necpaly@ecav.sk

Web: sites.google.com/site/necpalyecav

 

Považská Bystrica

Diakon: Ľubomír Marcina

Zborový dozorca: Peter Kedro

Adresa: Školská 227/3, 017 01 Považská Bystrica

Telefónne číslo: +421 918 828 514

E-mail: info@diakoniakoseca.sk

Web: www.pb.ecav.eu

 

Zborový farár: Mgr. Marek Szabó

Námestná farárka: Mgr. Zuzana Szabóová

Zborový dozorca: Peter Šalát

Adresa: 038 42 Príbovce 117

Telefónne číslo: +421 43 429 41 26

 
 

Púchov

Zborový farár: Mgr. Dušan Cina

Zborový dozorca: Ing. Radovan Fujerík

Adresa: Royova 4, 020 01 Púchov

Telefónne číslo: +421 918 828 385

E-mail: puchov@ecav.sk

Web: www.ecavpuchov.sk

 

Námestná farárka: Mgr. Zlatica Karásková

Zborová dozorkyňa: Jana Dírerová

Adresa: 038 22 Slovenské Pravno 310

Telefónne číslo: +421 43 496 21 92

E-mail: farapravno@gmail.com

 

Sučany

Zborový farár: Mgr. Daniel Beňuch

Námestná farárka: Mgr. Tatiana Beňuchová

Zborová dozorkyňa: MUDr. Milena Drímalová

Adresa: Nám. SNP 22, 038 52 Sučany

Telefónne číslo: +421 43 429 31 36

E-mail: ecavsu@gmail.comWeb: www.ecavsu.sk

 
 

Súľov-Hradná

Zborový farár: Mgr. Marek Hrivňák

Adresa: Súľov 203, 013 52 Súľov-Hradná

Telefónne číslo: +421 41 557 40 14

E-mail: sulovhradna@ecav.sk

 

Turany

Námestná farárka: Mgr. Danica Fojtíková

Adresa: Komenského 313/2, 038 53 Turany

Telefónne číslo: +421 43 429 25 36

E-mail: ecavturany@gmail.com

 

Zborová farárka: Mgr. Jana Keliarová

Zborový dozorca: Peter Krško

Adresa: Turčianske Jaseno 70, 038 02 p. Dražkovce

Telefónne číslo: +421 43 426 21 85

 
 

Zborový farár: ThDr. Marián Krivuš

Zborová dozorkyňa: Ing. Danica Ertlová

Adresa: Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky

Telefónne číslo: +421 911 349 355

E-mail: czvrutky@gmail.com

Web: www.vrutky.estranky.sk

 

Zborový farár: Mgr. Miroslav Eštok

Zborová dozorkyňa: Emília Dundeková

Adresa: 020 52 Záriečie 192

Telefónne číslo: +421 918 828 315

Web: www.ecav.zariecie.sk

 

Zemianske Kostoľany

Námestný farár: Mgr. Emil Hankovský

Zborový dozorca: Štefan Hurný

Adresa: Partizánska 188/28, 972 43 Zemianske Kostoľany

Telefónne číslo: +421 46 548 86 08, +421 950 598 396

E-mail: fara@ecavprievidza.sk, zem.kostolany@ecav.sk

Web: www.ecavprievidza.sk

 
 

Žilina

Zborová farárka: Mgr. Oľga Kaňuchová

Námestný farár: Mgr. Jozef Havrila st.

Zborový dozorca: Ing. Ján Šimko

Adresa: Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

Telefónne číslo: +421 41 562 56 27, +421 918 828 332

E-mail: ecavza@ecavza.sk

Web: www.ecavza.sk