Prednáška seniora TUS o Slovensku v roku 2030

Milí priatelia, bratia a sestry

týmto Vás srdečne pozývame na skvelú diskusiu nášho seniora

Mgr. Mariána Kaňucha, PhDr.

Viac info.na plagáte