Príbovce si oslobodenie obce pripomenuli „hlaholom“ kostolných zvonov

V piatok 10. apríla 2020 uplynulo 75 rokov od oslobodenia obce Príbovce spod nemeckej okupácie. CZ ECAV Príbovce, spoločne so ZO Jednoty dôchodcov, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s obecným úradom, mali okrem pietnej spomienky počas služieb Božích v evanjelickom kostole, naplánované aj odhalenie malého pamätníčka, ktorý by pripomínal našim spoluobčanom túto významnú udalosť. No z dôvodu zvýšených protiepidemiologických opatrení proti šíriacemu sa ochoreniu Covid-19 sa nekonala pietna spomienka a ani odhalenie pamätníčka, tak ako to bolo naplánované. No nezabudli sme. Oslobodenie našej obce sme si pripomenuli „Hlahol“ kostolných zvonov v sobotu, 11.4.2020 o 17.00 hod.

 

V roku 2019 bola za pomoci partnerov MEMORIAE, občianska iniciatíva, Zažnime svetlo, o.z. a Vlastivedného odboru Matice Slovenskej, spracovaná a vydaná stručná publikácia o živote a diele Jána Chalupku, ktorá popisuje históriu odbojového hnutia v Príbovciach, ako aj prínos vtedajšieho príbovského evanjelického zborového farára Mgr. Jána Chalupku pôsobiaceho v Príbovciach v rokoch 1943 až 1997. Turčianska knižnica v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlásila 12. ročník ankety o najkrajšiu a najzaujímavejšiu regionálnu knihu – KNIHA TURCA 2019. Publikácia, Mgr. Ján Chalupka, 8. zborový farár pôsobiaci v Príbovciach v rokoch 1943 – 1997, sa dostala medzi nominované knihy v kategórii odborná literatúra.

Mgr. Ján Chalupka

Ján Chalupka (*19.11.1912 Pribylina +9.9.2002 Príbovce), bol predsedom Revolučného národného výboru v Príbovciach od 18.4.1944 do septembra 1944, kedy musel ujsť a schovať sa pred nemeckými okupantami, ktorí po potlačení Slovenského národného povstania obsadili dňa 21.9.1944 aj Príbovce.
V obci sa vystriedali jednotky Nemeckej, Vlasovej a Maďarskej armády. Bezohľadne si počínali proti známym členom Komunistickej strany, odbojárom, členom a funkcionárom revolučných národných výborov, podporovateľom partizánov a povstaleckých jednotiek. Ján Chalupka sa najprv ukrýval, no neskôr bol zatknutý gestapom a vyšetrovaný. Po prepustení z väzenia aj naďalej pracoval ako Predseda RNV. Po oslobodení Príboviec a po skončení druhej svetovej vojny pôsobil Ján Chalúpka ešte v rokoch 1945 až 1947 vo funkcii predsedu Miestneho národného výboru v Príbovciach. Zároveň bol aj istý čas predsedom Miestnej odbočky Zväzu ľudových protifašistických bojovníkov v Príbovciach.

Je veľmi dôležité pripomínať si tieto udalosti „Národ, ktorý zabúda na svoju históriu, je odsúdený prežiť ju znova …“

 

Kniha Turca 2019 pozná už svojich víťazov. Ocenenie 3. miesto putuje aj do Príboviec.

Kategória odborná literatúra

1. miesto: Martin Ferenčík: Športoví veteráni Turca
2. miesto: Lucia Časnocha Lúčanová: Infekcie novorodencov
3. miesto: Ľubomír Žila: Predstavitelia a funkcionári Evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania Príbovce: Mgr. Ján Chalupka: 8. zborový farár pôsobiaci v Príbovciach v rokoch 1943-1997

Ľubomír Žila /6.6.2020