Seniorátne stretnutie žien

Seniorátne stretnutie žien Turčianskeho seniorátu k 30.výročiu nežnej revolúcie.
17.11.2019 od 15:00 hod sme v kostole v CZ ECAV Háj prežili nádherný čas pri Božom slove, modlitbách, piesňach a prednáške o prenasledovaných kňazoch Turca.
Ďakujeme pani Violke Fronkovej za úžasnú prednášku o ťažkých časoch počas komunizmu.