TROJKRÁĽOVÉ STRETNUTIE SPEVOKOLOV 2020

Drahí priatelia.

Dnes sme v preplnenom Evanjelickom kostole v Ivančinej zažili krásne duchovno-kultúrne spoločenstvo:
TROJKRÁĽOVÉ STRETNUTIE SPEVOKOLOV PIATICH CIRKEVNÝCH ZBOROV HORNÉHO TURCA.
Na ranných Službách Božich sme počuli zvesť Slova Božieho o múdrcoch z východu (Evanjelium Matúša 2:1-12verš)Brat senior zo Šarišsko-zemplínského seniorátu ECAV na Slovensku Mgr. Martin Chalúpka nás upriamil na to, že pri narodení Pána Ježiša sú zobrazené tri typy ľudí/nás.
1, Tí, čo poznajú Božie slovo (vykladači zákona), ale nereagujú, nechajú sa zviesť svetom a strachom, nepochopiteľne nejdú ku živému Kristovi.
2, Tí, ktorí nechcú vpustiť Krista do svojho života, ako osobného kráľa (kráľ Herodes), radšej sa zabarikádujú, najradšej by ho zabili, len aby sa nemuseli meniť ich ciele, záujmy a životné postoje.
3, Nakoniec tí, ktorí idú za Kristom (múdrci z východu), v jednoduchej viere, v jednoduchom, až naivnom vyznaní prichádzajú ku Kristovi a sú odmenení.
V ktorej skupine si sa našiel?
Ja osobne v každej! Keď sme sa s bratom dozorcom z nášho CZ podvečer rozprávali, uvedomili sme si našu ľudskú hriešnosť, ako radi meníme tie naše “kabáty”… Pane odpusť nám.

Po Službách Božích vystúpilo šesť spevokolov z piatich cirkevných zborov horného Turca:
Blatnica, Háj, Ivančiná, Mošovce, Slovenské Pravno.
Spevokoly boli predstavené nádhernými básňami.

My sme povzbudili hostí mladším a aj starším spevokolom.
Vystúpenie mladšieho spevokolu Elaia malo veľmi pozitívny ohlas.
Nás z Hája veľmi milo prekvapil progresom a kvalitou spevokol z CZ Blatnica. Len tak ďalej bratia a sestry.

Po celom podujatí sme išli na spoločný obed a kávu.
Bol to vzácny čas povzbudenia a úprimnej radosti z talentov a Božieho požehnania.

Týmto ĎAKUJEME bratom a sestrám z ECAV Ivančiná, ktorí organizačne zabezpečili celé podujatie.
Veľmi nás teší Vaša služba na Kristovej vinici.

 Tešíme sa, čo má pre nás Pán Boh pripravené.

Autor: Mgr. Ladislav Adamovič/poddozorca CZ ECAV Háj