Turčianski ochotníci reprezentovali na III. evanjelických cirkevných dňoch

Tridsaťjedenčlenná ochotnícka skupina, zložená z členov evanjelických a. v. cirkevných zborov z Príboviec, Martina a Blatnice a podporená detským spevokolom Nezábudky z Necpál, reprezentovala Turčiansky seniorát v rámci III. evanjelických cirkevných dní v Lučenci so scénickým pásmom.
Ochotníci sa predstavili scénickým pásmom „Katechysmus D. Martina Luthera Od Trech Super Attendentůw Roku 1612“ v Divadle Boženy Slančíkovej Timravy v rámci kultúrneho programu 30. 6. 2012 v prvej premiére o 12.30 hod. a potom v druhej o 17.00 hod.

Toto scénické pásmo napísal doc. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc., pri príležitosti 400. výročia vydania tohto katechizmu. Dramaturgicky ho upravil herec, bývalý riaditeľ Komorného divadla v Martine Ing. Ivan Giač, ktorý bol zároveň režisérom, ale i jedným z hercov.

V scénickom pásme sa predstavili Zuzana Bukovská (CZ Martin) a Ján Kričko (CZ Martin) ako Rozprávači, Milan Bobula (CZ Martin) ako Martin Luther, Adrián Kacian (CZ Martin) ako Eliáš Láni, Tomaš German (CZ Blatnica) ako Samuel Melík, Marek Szabó (CZ Príbovce) ako Izák Abrahamides, Ivan Giač (CZ Príbovce) ako Juraj Turzo, František Korečko (CZ Martin) ako Ondrej Carbonarius, Stelka Szabóová (CZ Príbovce), Terezka Kacianová (CZ Martin), Saška Rusnáková (CZ Príbovce), Rastík Rusnák (CZ Príbovce) ako Žiaci, Daniel Borcovan (CZ Martin) ako Otec, Nataša Junasová (CZ Príbovce) ako Matka, Michal Fľak (CZ Príbovce) ako syn, Katarína Marková (CZ Príbovce) ako Dcéra a Timko Kacian (CZ Martin) ako Dieťa – bol najmladším účastníkom tejto ochotníckej skupiny, má iba 5 rokov. Celé scénické pásmo piesňami doplnil detský spevokol Nezábudky pod vedením Anny Dudovej (CZ Necpaly). Technické zabezpečenie vystúpenia zabezpečoval Peter Hurta (CZ Martin).

V scénickom pásme bolo prezentované množstvo poznatkov, ktoré nie sú všeobecne známe, a niektoré dokonca úplne nové, vychádzajúce napríklad z nedávno preloženej Lániho či Melíkovej Apológie.