VĎAKA ZA KONFIRMÁCIE

Drahí priatelia a evanjelickí veriaci.

V našom Turčianskom senioráte sa po prvej vlne COVID-19 podarilo mnohým zborom narýchlo zorganizovať konfirmáciu pre mladých evanjelikov.

Týmto ďakujeme veriacim, funkcionárom a kňazom CZ v Turčianskom senioráte za flexibilitu, odvahu a vieru.

Vďaka Ti za to všetko Pane Hospodine Izraela.

Fotografie s týchto vzácnych podujatí nájdete na jednotlivých zborových stránkach.

!PRE ZOBRAZENIE CZ ECAV TURČIANSKÉHO SENIORÁTU, KLIKNI TU!