Nový web

Drahí priatelia, bratia, sestry a konventuáli Turčianskeho seniorátu

Tak na výročnom konvente nášho seniorátu zaznela požiadavka nech máme ako seniorát webstránku, kde budú podujatia, dokumenty, informácie o cirkevných zboroch a štruktúra seniorátu.
S radosťou v srdci Vám predstavujem novú internetovú stránku Turčianskeho seniorátu:

https://tus.lutheran.sk

kde nájdete všetky potrebné informácie o našom senioráte.
Prosím Vás zdieľajte a informujte vo svojich zboroch o tejto možnosti.
ĎAKUJEM

Mgr.Ladislav Adamovič – webmaster