DOKUMENTY

“AKÉ KRÁSNE SÚ NOHY TÝCH, KTORÍ PRINÁŠAJÚ RADOSTNÚ ZVESŤ O DOBRÝCH VECIACH” LIST RIMANOM 10:15

DOKUMENTY PRE SENIORÁLNYCH PRESBYTEROV:

!!! PRIHLÁSENIE TU !!!

 ZÁKLADNÉ DOKUMENTY:

VIEROUČNÉ DOKUMENTY:

Prijímame Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie,
rovnako aj symbolické knihy evanjelickej cirkvi:

  1. Augsburské vyznanie 
  2. Obrana Augsburského vyznania 
  3. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera 
  4. Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera 
  5. Šmalkaldské články 
  6. Formula svornosti 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: