DOKUMENTY

LUTHER_ROSE_LOGO002

“Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach”

List Rímskym 10:15

DOKUMENTY PRE SENIORÁLNYCH PRESBYTEROV:

!!! PRIHLÁSENIE TU !!!

 

 ZÁKLADNÝ DOKUMENT TUS ECAV:

ŠTATÚT TURČIANSKEHO SENIORÁTU