Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

tvoria aktívni evanjelici v 22. cirkevných zboroch, ktorí veria v Ježiša, milujú Boha a ľudí. Sme ohromení dielom spásy, ktoré sme našli v Ježišovi.

Milí bratia, sestry v Kristovi Ježišovi. Týmto Vás srdečne pozývame na Seniorátny […]

Milí priatelia, bratia a sestry v Ježišovi. Mal som skvelé stretnutie s […]

Milí naši kantori a dirigenti v Turčianskom senioráte, blíži sa Kantorsko-dirigentský kurz […]

Z POPOLUDNIA V KEŽMARKU

Bratia a sestry, Mediálny výbor ECAV pre vás pripravil záznam z popoludňajšieho […]

Bratia a sestry, pripravili sme záznam zo slávnosti odinácie 2022. Ordinovanými za kňaza […]

DARUJ SI SVOJ ČAS

Spoločenstvo evanjelických žien ECAV pozýva sestry farárky, ktoré sú v aktívnej duchovnej […]

Seniorátny deň Turčianského seniorátu ECAV

Povolanie zaznelo, ako zareagujeme?

Zo života cirkvi

Sme súčasťou Evanjelickej cirkvi a.v., ktorá misijne zápasí za vieru na Slovensku

Rozhlasové pobožnosti

Zoznam prenosov SB v RTVS

Kandidáti na Gen.dozorcu

Predstavenie kandidátov

Pomoc Ukrajine

Pridajte sa k aktívnym evanjelikom