SRDEČNE VÁS VÍTAM NA INTERNETOVEJ STRÁNKE


TURČIANSKÉHO SENIORÁTU
ECAV NA SLOVENSKUMgr. Marián Kaňuch, PhD., - senior TUS ECAV na Slovensku

Najnovšie články

SENIORÁTNY KONVENT 2021
Dištriktuálny deň VD ECAV 2021
Misijné dni VD 2021
Voľby generálneho dozorcu ECAV