SRDEČNE VÁS VÍTAM NA INTERNETOVEJ STRÁNKE


TURČIANSKÉHO SENIORÁTU
ECAV NA SLOVENSKUVitajte na stránke Turčianskeho seniorátu. 
Biblický text na rok 2017 pre náš seniorát je listu apoštola Pavla Galatským kresťanom 5,1: Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva!"
V mene nášho Turčianského seniorátu Vám prajem príjemný čas pri pozeraní našej webovej stránky.
Mgr. Marián Kaňuch, - senior TUS ECAV na Slovensku


Najnovšie články

STRETNUTIE SPEVOKOLOV TUS
STRETNUTIE SLOBODNÝCH A NEZADANÝCH