KONTAKT

“AKÉ KRÁSNE SÚ NOHY TÝCH, KTORÍ PRINÁŠAJÚ RADOSTNÚ ZVESŤ O DOBRÝCH VECIACH” LIST RIMANOM 10:15

Turčianský seniorát Augsburského vyznania na Slovensku
Nám. Žilinskej synody 2,
010 01 Žilina

mobil:        +421 918 828 332
Tel:              +421 41 562 56 27,
mail:            tusZAVINACecavBODKAsk

IČO:             356 514 91
DIČ:              202 168 28 61

Banka:       Slovenská Sporiteľňa
Č.účtu:      0061321836/0900
IBAN:         SK17 0900 0000 0000 6132 1836

webmaster mail:  klikni   ! TU !