KONTAKT

LUTHER_ROSE_LOGO002

“Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach”

List Rímskym 10:15

Základné informácie

Názov:
Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku

Adresa:
Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

Tel. číslo:
+421 41 562 56 27, +421 918 828 332

E-mail:
tus@ecav.sk

Pracovníci

Senior:
Mgr. Marián Kaňuch , PhD.

Seniorátny dozorca:
Ing. Ivan Trepáč

Konsenior:
Mgr. Milan Kubík

Konsenior:
Mgr. Milan Kubík

Bankové údaje

Banka:
Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu:
0061321836/0900

IBAN:
SK1709000000000061321836

Webmaster email:
klikni  ! TU !