STRETNUTIE SPEVOKOLOV TUS 2024

Všetci milovníci v našom v TUS ECAV 𝕙𝕦𝕕𝕓𝕪 𝕒 𝕤𝕡𝕚𝕣𝕚𝕥𝕦𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪

zažili nádherné 𝗦𝗘𝗡𝗜𝗢𝗥𝗔́𝗧𝗡𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗘𝗧𝗡𝗨𝗧𝗜𝗘 𝗦𝗣𝗘𝗩𝗢𝗞𝗢𝗟𝗢𝗩 Turčiansky seniorát ECAV.

V nedeľu 28. apríla 2024 sa v evanjelickom chráme v Príbovciach stretlo jedenásť  zborových spevokolov z desiatich evanjelických cirkevných zborov Martin, Slovenské Pravno, Martin-Záturčie, Háj (spevokol POLTÓN a spevokol ELAIA), Krpeľany, Turany, Blatnica, Súľov-Hradná, Sučany a Žilina na už tradičnej prehliadke Seniorálnych stretnutí spevokolov Turčianskeho seniorátu.

Spevokol CZ Martin svojou prvou piesňou začal a spevokol ELAIA z CZ Háj svojou poslednou piesňou ukončili cca dvojhodinový hlavný program ktorý moderovala MUDr. Zuzana Nudzajová. Na záver programu poďakoval všetkým zúčastneným Mgr. Tomáš Lipovský, koordinátor hudby Turčianskeho seniorátu a senior TUS Mgr. Marián Kaňuch PhD a osobne odovzdal na pamiatku každému spevokolu pamätný list,  kvietok a milú sladkú pozornosť.

Po záverečnom požehnaní a ukončení hlavného programu sa všetci zúčastnení mohli pri chutných koláčikoch a kanapkách, ktoré pripravili ochotné sestry, alebo káve a čaji, zotrvať pri vzájomných rozhovoroch s bratmi a sestrami z iných cirkevných zborov.

Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a budú dúfať v Hospodina. Žalm 40, 4

Bol to čas naplnený Božou prítomnosťou. Nejedna pieseň potešila srdce poslucháča, bola tak požehnaným a radostným podujatím a príjemným zážitkom. Bol to nádherný umelecký a duchovný zážitok, ktorý napĺňal naše srdcia radosťou, nádejou a dôverou v Pána Boha. Každý spevokol bol jedinečný vo svojom štýle a prevedení, čím vznikla jedinečná atmosféra spoločenstva.  Sme veľmi vďační Pánu Bohu za toto nádherné spoločenstvo a ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto prekrásnej akcii.

Mediálny tím TUS / 29.4.2024