Služby Božie v televíznych a rozhlasových prenosoch v roku 2022

Milí veriaci.

Služby Božie ECAV na Slovensku v rozhlase a televízii v roku 2022 nájdete tu.