Seniorálny konvent 2017

Drahí priatelia Evanjelickej cirkvi.

Dňa 26.marca 2017 sa uskutočnil výročný  konvent Turčianského seniorátu.

Privítali sme medzi nami vzácneho brata  Mgr. Slavomíra Sabola
biskupa východného dištriktu.

Seniorátneho konventu sa zúčastnilo 111 konventuálov.
Boli predložené výročné správy za rok 2016 a rokovali sme o dôležitých otázkach seniorátu, ako aj našej matkocirkvi.

Bližšie informácie najdete TU
Fotogaléria TU