CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU IVANČINÁ

Ev. a. v. farský úrad Ivančiná
Ivančiná 38
038 45 Ivančiná

Mgr. Zdenko Zacher – zborový farár;
Vladimír Bargár – zborový dozorca
Mgr. Janka Vráblová, Ing. Alžbeta Pyšná, Ľuboš Krechňák – kantori

Tel:     +421 43496 21 31,
mail:   ivancina@ecav.sk