CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU KOŠECA

Ev. a. v. farský úrad Košeca
Dolný majer 754/6
018 64 Košeca

Mgr. Miroslav Eštok) – administrátor zboru
Ing. Ján Šušaník – zborový dozorca
Ing. Dušan Pecka, Alžbeta Babeková – kantori

KONTAKT:
http://www.ecav.zariecie.sk/index.php/kontakty