DEŇ RODINY V PRÍBOVCIACH

Deň rodiny – Rodinné služby Božie v Príbovciach

Deň rodiny - Rodinné služby Božie v Príbovciach

 

V nedeľu, 26.6.2022, sa evanjelici z Cirkevnom zbore ECAV  Príbovce už tradične zišli vo svojom chráme. Cirkevný zbor má v súčasnej dobe 1163 registrovaných veriacich v 14 obciach krásneho a malebného Turca. Cirkevný zbor tvoria evanjelici z Príboviec, Koštian nad Turcom, Turčianskeho Petra, Trebostova, Trnova, Valče, Beníc, Rakova, Ležiachova, Socoviec, Slovian, Kláštora pod Znievom, Turčianskeho Ďura a Vrícka. Táto nedeľa bola však trochu netradičná.
Po poslednom sčítaní obyvateľov, domov a bytov, konaného v roku 2021, sa v obciach spadajúcich pod CZ  Príbovce k evanjelickému náboženstvu prihlásilo až 1420 evanjelikov, čo je v tejto dobe prekvapením ale aj nádejou a výzvou. Cirkevný zbor sa preto rozhodol zorganizovať „Deň rodiny – Rodinné služby Božie“ a pozvať všetkých susedov bez rozdielu viery  do chrámu. Po domácnostiach rozniesli  letáčik s osobným pozvaním na Nedeľné rodinné služby Božie. Zamerali sa hlavne na novopostavené domy, ktoré v poslednej dobe pribúdajú nielen v Príbovciach ale hlavne v okolitých obciach. Pozvanie platilo aj na popoludňajší program plný hier, pri ktorých sa navzájom spoznávali nielen deti ale aj ich rodičia a starý rodičia.  Odvážlivci sa mohli aj zviesť na voze ťahanom koňmi. Nechýbal ani guľáš, koláčiky a malé občerstvenie.

Pozvanie, stráviť nedeľu v Príbovciach, prijal aj Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania na Slovensku. Biskup pricestoval až z Prešova a stal sa tak vzácnou návštevou. Okrem svojej účasti prítomných potešil aj kázňou Slova Božieho počas Služieb Božích, požehnal aj prítomné deti v chráme. Ako povedal biskup pri svojom príhovore: „Cirkev, ktorá kráča k človeku, nielen čaká na ľudí v chráme je cirkvou, ktorá dokáže aj dnes oslovovať.“

Služby božie liturgoval domáci zborový farár Marek Szabó a farárka Zuzana Szabóová. Hudobným doprovodom a spevom zas v chráme potešili „Múzy tvorivé“, klavír a harfa Lucia Dobošová a spev Michaela Paučeková. Krátky exkurz podala zas Martina Výbošťoková.

V Príbovciach tak strávili príjemné a určite aj užitočné popoludnie.

  • Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce