Dištriktuálny deň VD ECAV 2019 + FOTO

Milí priatelia,

zažili sme nádherný  Dištriktuálny deň VD ECAV 2019, dňa 14. júla 2019, v športovej hale Aréna Poprad. Bohoslužobné zhromaždenie začalo o 9.30 hod.

Hlavnou témou podujatia “Skrytý poklad“ bolo poukázané na neustálu aktuálnosť hodnôt ukrytých v Knihe kníh – Biblii.
Popoludní od 14:00 hod. bol pre účastníkov pripravený Muzikál “Legenda o zakliatom meste”.

Išlo o metaforický príbeh kráľovstva, ktoré zavrhlo prastarú Knihu kníh a rúti sa do záhuby. Muzikál bol paralelou na relativizovanie hodnôt v dnešnej spoločnosti, chce však priniesť aj nádej a istotu o tom, že Ten, ktorého srdce bije v stránkach Knihy, stráži hradby mesta a záleží Mu na jeho obyvateľoch. Hudobno-tanečno-divadelné predstavenie bolo plné chytľavých piesní a humoru, ale aj vzácneho a hlbokého duchovného posolstva je určené celým rodinám, deťom, mládeži, dospelým, ale i starším divákom.