ECAV Krpeľany – posviacka pamätného kríža

Cirkevný zbor Krpeľany v Turčianskom senioráte si v nedeľu 19. júna uctil svojich predkov tým, že osadil pamätný kríž na mieste, ktoré bolo kedysi miestom ich posledného odpočinku – z technických dôvodov v minulosti cintorín premiestnili kvôli vzniku vodnej nádrže.
Vzácne chvíle prežili aj v spoločenstve na Službách Božích pri pamiatke posvätenia chrámu, ktorý patrí medzi najmladšie evanjelické kostoly.
Kázal a kríž posvätil Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Spev sprevádzal krpeliansky zborový orchester.
  • FOTO: E. Mihočová