FOTOGALÉRIE

“Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach” List Rimanom 10:15

Touto cestou Vás chcem požiadať všetkých, ktorí majú vo svojich zbierkach fotografie z podujatí seniorátu, aby ste ma kontaktovali.

Bližšie informácie o odoslaní fotografií TU!  Poprípade ma kontaktujte na e-mail.

Mgr. Ladislav Adamovič, správca webstránky


BIBLICKÁ OLYMPIÁDA TUS


VÝROČNÉ KONVENTY TUS


SLÁVNOSŤ INŠTALÁCIE ZBOROVÉHO FARÁRA – CZ ECAV SÚĽOV


SENIORÁTNE STRETNUTIA MUŽOV


 

 ARCHÍV STARŠÍCH FOTOGRAFIÍ