KRÁTKA VIDEO POZVÁNKA OD BRATA SENIORA

Milí priatelia, milí bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi.
???????? ?? ???́??? ????? ?????́??? od brata seniora Mariána Kaňucha
na ???????́??? ???̌ ??? ?????

 

Uvedené podujatie Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.