Nová farárka v CZ ECAV Turany

V CZ ECAV Turany, majú veľké novinky.

Od 15. 10. 2019 nastupuje do výkonu kňaza sestra farárka Mgr. Danica Fojtíková.

Prajeme jej veľa Božieho požehnania v službe.

Nech prinesie pokoj a radosť do tohto veľkého cirkevného zboru.