Seniorálne kolo Biblickej olympiády TUS

Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. so sídlom v Žiline pozostáva z 22 cirkevných zborov. Seniorálne kolo Biblickej olympiády v rámci Turčianskeho seniorátu tohto roku reprezentovali mladí ľudia z 11 cirkevných zborov.

Seniorálne kolo sa konalo v piatok 27. marca 2015 v priestoroch Biblickej školy v Martine. Na jeho priebeh dozerala sestra farárka Zlatica Karásková z evanjelického cirkevného zboru v Slovenskom Pravne. Prítomných žiakov a študentov k odvahe povzbudila tak modlitba brata seniora Mariána Kaňucha, ako aj služba slova brata Marka Hrivňáka, námestného farára na mieste seniorátneho kaplána TUS. Marek Hrivňák mladým ľuďom pripomenul potrebu nielen vedieť a poznať, ale aj prosiť Boha o poslušné srdce, ktoré by nadobudnuté vedomosti chcelo uplatňovať v každodennom živote.

Rovnakú prosbu o poslušné srdce adresoval Bohu aj kráľ Šalamún v poslednom verši 1M 1, 31. Boh prosbu kráľa však nielen vypočul, ale dal Šalamúnovi dokonca viac, ako bol očakával – „dostal bohatstvo, víťazstvo nad nepriateľmi aj múdrosť,“ pripomenul M. Hrivňák a poprial prítomným žiakom a študentom, aby im Boh k ich poslušnosti v štúdiu Písma pridal aj poslušné srdce, radosť z vedomostí, šťastnú rodinu a dobrých priateľov. Aulu Biblickej školy v Martine brat farár vzápätí postavil na nohy – úloha totiž znela vstať zakaždým, keď zaznie meno biblickej postavy, ktorá podľa nás má poslušné srdce. A tak sme sadali a vstávali, uvažujúc nad životom Alžbety, Zachariáša, Evy, Márie alebo Ábela, Adama či Kaina.

Seniorálne kolo Biblickej olympiády preverovalo rozsah biblických vedomostí našich žiakov a študentov viac ako hodinu a pol. Po jeho skončení čakalo mladých ľudí chutné posilnenie – spoločný obed v priestoroch školskej jedálne pri Evanjelickej spojenej škole v Martine.

Popoludní prišlo na rad vyhodnotenie olympiády. Žiaci a študenti boli rozdelení do štyroch kategórií. V prvej kategórii (žiaci 3. a 4. ročníka) získala prvé miesto Vanesa Gabčanová z CZ ECAV Záriečie. Druhú kategóriu (žiaci 5. a 6. ročníka) najlepšie reprezentoval Tomáš Eštok z CZ ECAV Záriečie. Tretia kategória súťažiacich (žiaci 7. −9. ročníka a osemročných gymnázií po terciu) bola najviac zastúpená. Najlepšie výsledky v nej dosiahla Natália Cisariková z CZ ECAV Žilina. Posledná, štvrtá kategória (študenti stredných škôl) priniesla vzácne obhájenie minuloročného víťazstva Filipovi Šimkovi z CZ ECAV Žilina.

Víťazi seniorálneho kola Biblickej olympiády postupujú na celoslovenské kolo, ktoré bude 30. apríla 2015 v Banskej Bystrici. Výhercov prvých troch miest potešil peňažný poukaz v hodnote 25, 20 a 15 eur, ktorý podľa slov sestry farárky Karáskovej „môžu žiaci a študenti použiť na niečo, čo im urobí radosť“. Ako sme zistili po skončení súťaže, väčšina výhercov už teraz vie, akú knihu si pôjde kúpiť do najbližšieho kníhkupectva.