SENIORÁTNE STRETNUTIE RODÍN

V sobotu, 📅17. júna 2023, sa v areáli 📍Evanjelického zboru v Súľove konalo požehnané SENIORÁTNE STRETNUTIE RODÍN TUS ECAV.

📌Na úvod nás pozdravil miestny 👍🏻zborový farár Mgr. Marek Hrivnák Božím slovom zo žalmu 133: 1 „Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu“. Pre všetkých kto prišiel to bola vskutku veľmi radostná chvíľa, keďže prišlo 𝟐𝟎𝟎. 𝐞𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞𝐥𝐢𝐤𝐨𝐯 – 𝐫𝐨𝐝𝐢́𝐧 𝐬 𝐝𝐞𝐭̌𝐦𝐢 𝐚 𝐦𝐥𝐚́𝐝𝐞𝐳̌𝐨𝐮.

🎸Chválami živému Pánu Bohu a 🎤moderovaním nás previedli služobníci z CZ ECAV Žilina pod taktovkou manželov Lenky a Martina Janetkovcov.

Program začal zoznamovacími 🎯hrami, ktoré pripravilo Spoločenstvo Evanjelickej mládeže (skr. SEM) Púchov. Nasledovalo detské 🎭 interaktívne divadielko manželov Frolovcov z ECAV Martin pre najmenších. Potom sa rozdelilo spoločenstvo na skupinky pre detskú besiedku, dorast, mládež a manželské páry. Na čo bol priam ideálne členený areál záhrady miestnej evanjelickej fary. Všade zneli spoločné piesne, hry, scénky, svedectva viery a Božie slovo.

Detsku besiedku viedli manželia 🎭Birnerovci z divadielka „Bimbamkuku“.  Mládež a dorast viedli SEM pod vedením Mgr. Miroslava Mudráka.

🙏🏻Manželské páry mali jedinečný Boží čas pod vedením sestry farárky Mgr. Lenky Janotkovej. 🙏🏻Svedectvá manželov Sadloňových a Stuchlých nás upriamili na to, ako Pán Ježiš koná v čase keď sme bezmocní, ale s Jeho nádejou. Ani jedno oko neostalo suché, keď sme počuli o Božej nadprirodzenej moci v týchto rodinách v čase vážneho úrazu, či ohrozenia života malinkého dieťaťa.

🥘Po duchovnom pokrme nás k telesnému pokrmu pozval a modlitbou previedol brat farár zo Sučian Mgr. Martin Škarupa. Potom sa nás ujali domáci veriaci z cirkevného zboru Súľov a pohostili všetkých fantastickým guľášom, koláčmi, kofolou, kávou a čajom. 🙏🏻Za čo im pekne ďakujeme.

Po dobrom obede niektorí najodvážnejší odišli na ⛰️turistický výlet na Súľovský hrad v Súľovských skalách. Miestami to bola naozaj výzva, kde hrozil nejeden pád. Pane Ježiši v pokore ďakujeme za ochranu.

Po výlete sme si opekali špekáčky a brat konsenior TUS ECAV Mgr. Milan Kubík na záver povzbudil všetkých k času modlitieb a spoločne so sestrou farárkou zo Žiliny a bratom farárom zo Súľova dali osobné požehnanie rodinám a jednotlivcom.

👉🏻Sme veľmi vďační Pánu Bohu za toto nádherné spoločenstvo.👈🏻 Bol to čas naplnený Božou prítomnosťou a hojným požehnaním, kde vznikla jedinečná atmosféra spoločenstva rodín Turčianskeho seniorátu.

Mgr. Ladislav Adamovič.

Fotografie nájde tu: