SENIORÁTNE STRETNUTIE SLUŽOBNÍKOV

Seniorátne stretnutie pre služobníkov.

Vďaka Pánu Bohu máme tú milosť stretávať sa na rôznych stretnutiach, ktoré pravidelne organizuje Turčiansky seniorát. Príjemné stretnutia obohacujú nielen náš osobný život, ale aj život nášho cirkevného zboru, pomáhajú vytvárať prostredie, v ktorom môžeme všetci zakúsiť plnosť kresťanského života, prežiť veľa spoločných zážitkov a chvíľ v spoločenstve.

Jedno takéto stretnutie sa konalo aj v nedeľu, 1.10.2023, v evanjelickom kostole v Žiline. Seniorátneho stretnutia sa mohli zúčastnili všetci, ktorí sa aktívne zapájajú do služby v našich cirkevných zboroch.

V prvej časti spoločného programu, ktorý bol spojený s biblickým zamyslením, hudbou, piesňami, modlitbami a svedectvami si mohli prítomní vypočuť prednáškou Mgr. Mariana Kaňúcha, PhD., seniora TUS na tému „Prekvapujúco predvídateľný život“. Prednáška mapovala najdôležitejšie momenty každej dekády ľudského života.

Po prestávke s občerstvením už nasledovali semináre na témy:
Diskusia o uznesení seniorátneho presbyterstva TUS ohľadom možného zriadenia miesta misijného pracovníka Turčianskeho seniorátu, (prednášajúci: predsedníctvo TUS)
Média v službe cirkvi: ako robiť propagáciu zborových podujatí a cirkevného zboru, (prednášajúci: Mgr. Jana Nurvářová, tajomníčka ECAV pre média)
SWOT analýza a jej možnosti využitia v cirkevnom zbore, (prednášajúci: Mgr. Ján Šimočko, presbyter za misiu v RCAV ZA)
– Prednáška: Kto je záhadná žena zo Zjavenia 12, (prednášajúci: RNDr. Mgr. Adrián Kacian, M.A., PhD., Centrum kresťanského vzdelávania, dozorca CZ Martin)

Seniorátne stretnutie Turčianskeho seniorátu bolo zakončené Spoločnými chválami a modlitbami, ktorými nás previedla hudobná skupina OKAMIH PRAVDY.

Mediálny tím TUS, https://tus.lutheran.sk / 6.10.2023

Prednášku Mgr. Mariana Kaňúcha, PhD., seniora TUS na tému „Prekvapujúco predvídateľný život“ podľa rovnomennej knihy od Boba Bileyho si môžete tiež vypočuť na https://www.youtube.com/watch?v=1eBeaIx86uY&list=PLhwRRMzlZOHfXp0cZnOK1DpbttR61mHeh