SENIORÁTNY KONVENT 2023

🙏🏻 𝟐𝟔.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐬𝐦𝐞 𝐳𝐚𝐳̌𝐢𝐥𝐢 𝐯 𝐳𝐛𝐨𝐫𝐨𝐯𝐨𝐦 𝐝𝐨𝐦𝐨𝐯𝐞 𝐄𝐂𝐀𝐕 𝐕𝐫𝐮́𝐭𝐤𝐲 𝐧𝐚́𝐝𝐡𝐞𝐫𝐧𝐲́ 𝐬𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫𝐚́𝐭𝐧𝐲 𝐤𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭🙏🏻
 
Vzácnymi hosťami, ktorí sa nám prihovorili, boli:
📌𝘽𝙞𝙨𝙠𝙪𝙥 𝙫𝙮́𝙘𝙝𝙤𝙙𝙣𝙚́𝙝𝙤 𝙙𝙞𝙨̌𝙩𝙧𝙞𝙠𝙩𝙪 𝙀𝘾𝘼𝙑 𝗠𝗴𝗿. 𝗣𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗠𝗶𝗵𝗼𝗰̌
📌𝙋𝙧𝙞𝙢𝙖́𝙩𝙤𝙧 𝙢𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙑𝙧𝙪́𝙩𝙠𝙮 𝗠𝗴𝗿. 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗶𝘀𝗹𝗮𝘃 𝗭𝗮𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝗱𝗲𝘀.
 
📌Svoju službu seniorátneho predsedu hospodárskeho po dlhých rokoch ukončil pán 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗕𝗼𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰̌𝗸𝗮.
Novým predsedom sa stal 𝗜𝗻𝗴. 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗶𝘀𝗹𝗮𝘃 𝗣𝗮́𝗹𝗲𝘀̌ z CZ ECAV Háj.
 
📌Novinkou boli vytvorenie pracovných skupín z následovnými témami:
1. 𝙁𝙤𝙣𝙙 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖́𝙡𝙣𝙚𝙝𝙤 𝙯𝙖𝙗𝙚𝙯𝙥𝙚𝙘̌𝙚𝙣𝙞𝙖
2. 𝙈𝙞𝙨𝙞𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙠𝙖́ 𝙨𝙥𝙧𝙖́𝙫𝙖 𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙫𝙚 𝙀𝙪𝙧𝙤́𝙥𝙮
 
📌Témou konventu bolo motto “𝗣𝗢𝗭𝗗𝗩𝗜𝗛𝗡𝗜𝗠𝗘 𝗦𝗩𝗢𝗝𝗘 𝗢𝗖̌𝗜” na základe textu z 𝙀𝙫𝙖𝙣𝙟𝙚𝙡𝙞𝙖 𝙅𝙖́𝙣𝙖 4:35,
ktorým nás previedol brat seniór 𝙈𝙜𝙧. 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖́𝙣 𝙆𝙖𝙣̌𝙪𝙘𝙝 , 𝙋𝙝𝘿.
👉🏻𝑩𝒐𝒍 𝒕𝒐 𝒗𝒛𝒂́𝒄𝒏𝒚 𝒑𝒓𝒂𝒈𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒌𝒚́ 𝒄̌𝒂𝒔 𝒗 𝑩𝒐𝒛̌𝒆𝒋 𝒑𝒓𝒊́𝒕𝒐𝒎𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊👈🏻