Školenie pre učiteľov besiedky TUS

Školenie pre učiteľov detskej besiedky v Turčianskom senioráte.

Vzdelávať sa je stále potrebné. Na tom sme sa zhodli všetci, ktorí sme sa stretli v sobotu 9.10.2021 na fare v Háji. Síce sme boli z rôznych cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu, všetkých nás spájala túžba slúžiť v našej cirkvi a prinášať deťom evanjelium Pána Ježiša Krista.

Školenie bolo určené pre ľudí, ktorí učia, alebo chcú začať učiť detskú besiedku vo svojom cirkevnom zbore. Veľmi pútavou a obsahovo bohatou prednáškou nám poslúžila sestra Daniela Stuchlá z CZ Stará Turá, ktorá detskú besiedku vyučuje dlhé roky vo svojom CZ. Prednáška bola rozdelená do dvoch blokov – dozvedeli sme sa ako si pripravovať biblickú lekciu a ako viesť celú besiedku, aby to deti čo najviac zaujalo. Taktiež ako sa modliť s deťmi, ako spievať, ako vyučovať biblické verše, ako robiť dochádzku na besiedku, ako si pripravovať kvízy a rôzne aktivity. Sestra Danka nám veľa porozprávala aj zo svojho súkromia, zo svojej praxe, z toho, čo zažíva na vlastnej koži vo svojom cirkevnom zbore. Aj my všetci sme mali priestor, aby sme sa porozprávali o tom, ako to funguje u nás, z čoho sa tešíme a s čím zápasíme, zdieľali sme navzájom to, čo žijeme v našich zboroch. Celé stretnutie bolo veľmi príjemné, otvorené a verím, že pre každého jedného zúčastneného aj veľmi obohacujúce.

Počas školenia sme spievali aj detské piesne s gitarovým doprovodom brata farára Lipovského. Školenie sme ukončili modlitbou a požehnaním. A nie len s balíkom nových vedomostí, ale najmä s horiacim srdcom zapáleným pre službu deťom rozišli sme sa povzbudení do svojich cirkevných zborov.

Zúčastnili sa tieto cirkevné zbory: Háj, Ivančiná, Zemianske Kostoľany, Vrútky, Krpeľany a Príbovce.

Zuzana a Tomáš Lipovskí – CZ Háj