Stretnutie Turčianskej mládeže

Srdečne Vás pozývame na skvelé stretnutie mládeží Turčianského seniorátu.
Bližšie informácie na plagáte.