CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU BLATNICA

 

Ev. a. v. farský úrad Blatnica
Blatnica 155
038 15 Blatnica

Mgr. Tomáš German – zborový farár;
Ing. Peter Špánik – zborový dozorca
Beata Markušovská – kantorka

mobil: +421 918 828 357
Tel:     +421 43 494 82 34,
mail:   blatnica@ecav.sk