Vidiecka žena, líderka 2019

Vidiecka žena roka  – „Líderka  roka 2019“ pozná svojich víťazov.

V rámci svetového Dňa vidieckych žien, ktorý si každoročne pripomíname 15.októbra,  sa konal 18. ročník súťaže „Vidiecka žena roka – Líderka 2019“.  Súťaž  organizuje Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA) v štyroch kategóriách. Cieľom súťaže je morálne oceniť a podporiť vidiecke ženy a zároveň upozorniť na ich výnimočnosť.Slávnostný večer sa každý rok organizuje  v rôznych kútoch Slovenska. Tohtoročný, už 18.ročník, sa uskutočnil v piatok 11.10.2019 v Kultúrnom dome v obci Liptovské Revúce (okres Ružomberok). Záštitu nad podujatím prevzala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová.  Do obce prišli ženy z celého Slovenska nielen po ocenenia, ale aj preto, aby si oddýchli, zabavili sa a získali nové inšpirácie. Ženy diskutovali o problémoch, prekážkach a námetoch na ich odstránenie, ktoré by pomohli moderným ženám aj na vidieku žiť život aktívne, naplniť svoje ženské poslanie, ale splniť si aj svoje predsavzatia a túžby. 

„Niekedy musíme vynaložiť úsilie, ak chceme ísť cestou dobra a lásky. Robiť dobré a užitočné veci nielen pre seba, ale aj pre iných, je niekedy veľmi ťažké. Veď vlastne popri rodine a práci si ešte ženy našli minútku k minútke pre tých, ktorí potrebovali ich radu alebo  pomoc. Ten krásny pocit však, keď sa niečo pekné podarí, možno tí, čo žijú len sami pre seba, nikdy nespoznajú“.

Do súťaže  boli nominované ženy, ktoré svoj  voľný čas venujú aktivitám v rôznych oblastiach verejného života a sú uznávané osobnosti v regióne – „líderky“.  Jedno z ocenení smeruje aj do Turca. V kategórii žena-aktivistka získala toto prestížne ocenenie 77-ročná Viera Kršková z obce Rakovo.

Ing. Viera Kršková vyštudovala Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, odbor agronóm. S manželom Jozefom mala troch synov. Keď mal najstarší syn 14 rokov, náhle ovdovela. Hoci to bola pre ňu obrovská strata a rana od života, táto ťažká životná skúška ju nezlomila. Aj naďalej sa vzorne starala o svoje deti, prácu, rodinný dom, záhradu a v neposlednom rade venovala každú svoju voľnú chvíľku, ktorých nebolo veľa, svojim záľubám. Pracovala v Agrochemickom podniku v Príbovciach, na JRD v  Turčianskom Ďure ako agronómka a na JRD Gader Blatnica ako podpredsedníčka pre rastlinnú výrobu.  Je starostlivá a obetavá žena, ktorá spríjemňovala posledné roky života svojej mame a s láskou ju doopatrovala.

Ani dnes, keď je už na zaslúženom dôchodku, nezaháľa. Naďalej zveľaďuje svoju peknú okrasnú záhradu pred domom, pestuje zeleninu a ovocie, stará sa o svoje domáce zvieratá. Popri  tom všetkom sa venuje ručným prácam (krásne paličkuje, zaujíma sa aj o košikárstvo a drotárstvo). Aj v dôchodkovom veku si neustále rozširuje svoje vzdelanie, navštevovala univerzitu tretieho veku-nadstavbové štúdium, odbory okrasné záhradníctvo, záhradná architektúra a liečivé byliny. Najviac sa však teší zo svojich  štyroch vnúčat, ktoré nadovšetko miluje. Od roku 1999 bola poverená vedením Kroniky obce Rakovo. Zároveň bola poverená jej doplnením za chýbajúce tridsaťročné obdobie, čo bola kronika nevedená.  V roku 2016 práve táto kronika vyhrala v súťaži Slovenská kronika 2016 hlavnú cenu v kategórii – kronika obce do 1000 obyvateľov. Rada sa stretáva s ľuďmi, je aktívna v miestnej organizácii  Jednoty dôchodcov Slovenska, v ktorej veľmi aktívne pracuje vo výbore. Tiež je členkou Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. v Príbovciach, kde v rokoch  2000 až 2012 zastávala funkciu zborového dozorcu a o do roku 2015 vo funkcii presbyterky.

Vidiecke ženy roka 2019 pozval europoslanec Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD. na návštevu Štrasburgu, jedného z dvoch hlavných miest Európskej únie. Ing. Viere Krškovej  k získaniu prestížneho ocenenia srdečne blahoželá obec Rakovo, priatelia a samozrejme rodina.

Ľubomír Žila / 13.10.2019