Voľby predsedníctva ECAV a dozorcu VD ECAV 

Voľby predsedníctva ECAV a dozorcu VD ECAV 

sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov
ECAV na Slovensku v termínoch:
17. júna 2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018.

Životopisy a osobné stanoviská
Kandidáti na gen. biskupa:

Kandidát na dozorcu VD: