Školenie pre učiteľov besiedky TUS

Školenie pre učiteľov detskej besiedky v Turčianskom senioráte.

Vzdelávať sa je stále potrebné. Na tom sme sa zhodli všetci, ktorí sme sa stretli v sobotu 9.10.2021 na fare v Háji. Síce sme boli z rôznych cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu, všetkých nás spájala túžba slúžiť v našej cirkvi a prinášať deťom evanjelium Pána Ježiša Krista.

Školenie bolo určené pre ľudí, ktorí učia, alebo chcú začať učiť detskú besiedku vo svojom cirkevnom zbore. Veľmi pútavou a obsahovo bohatou prednáškou nám poslúžila sestra Daniela Stuchlá z CZ Stará Turá, ktorá detskú besiedku vyučuje dlhé roky vo svojom CZ. Prednáška bola rozdelená do dvoch blokov – dozvedeli sme sa ako si pripravovať biblickú lekciu a ako viesť celú besiedku, aby to deti čo najviac zaujalo. Taktiež ako sa modliť s deťmi, ako spievať, ako vyučovať biblické verše, ako robiť dochádzku na besiedku, ako si pripravovať kvízy a rôzne aktivity. Sestra Danka nám veľa porozprávala aj zo svojho súkromia, zo svojej praxe, z toho, čo zažíva na vlastnej koži vo svojom cirkevnom zbore. Aj my všetci sme mali priestor, aby sme sa porozprávali o tom, ako to funguje u nás, z čoho sa tešíme a s čím zápasíme, zdieľali sme navzájom to, čo žijeme v našich zboroch. Celé stretnutie bolo veľmi príjemné, otvorené a verím, že pre každého jedného zúčastneného aj veľmi obohacujúce.

Počas školenia sme spievali aj detské piesne s gitarovým doprovodom brata farára Lipovského. Školenie sme ukončili modlitbou a požehnaním. A nie len s balíkom nových vedomostí, ale najmä s horiacim srdcom zapáleným pre službu deťom rozišli sme sa povzbudení do svojich cirkevných zborov.

Zúčastnili sa tieto cirkevné zbory: Háj, Ivančiná, Zemianske Kostoľany, Vrútky, Krpeľany a Príbovce.

Zuzana a Tomáš Lipovskí – CZ Háj

Teologická konferencia 2021

POZVÁNKA na TEOLOGICKÚ KONFERENCIU 2021

 

ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných pozýva na Teologickú konferenciu 2021, ktorá sa bude konať v dňoch 25. – 27. októbra 2021 v hoteli Satel v Poprade.

Pozvánka TK2021.docx

Vracajúc sa k minulému roku – roku 490. výročia prečítania Augsburského vyznania cisárovi Karolovi V. sa na teologickej konferencii chceme venovať nielen tomuto vyznaniu, ale aj dokumentu „Od konfliktu k spoločenstvu“, ktorý bol z angličtiny preložený do slovenčiny a koncom roku 2019 zadarmo zaslaný do všetkých cirkevných zborov a katolíckych farností. Keďže tento dokument má ekumenický charakter a jeho prekladateľská skupina mala tiež ekumenické zloženie, bude aj teologická konferencia ekumenická a tak ako za rečnícky pult, aj do auditória pozývame tentokrát nielen kňazov našej, ale aj Rímskokatolíckej cirkvi. Okrem prednášok pripravujeme aj niekoľko workshopov, na ktorých budeme môcť v zmiešaných skupinách spolu hovoriť o otázkach dokumentu, či praktického ekumenického života.

Témou teologickej konferencie 2021 bude: EKUMENICKÝ POHĽAD NA REFORMÁCIU a bude sa niesť v duchu biblických slov:

“Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania.” Ef 4, 4

„To, čo nás spája je väčšie než to, čo nás rozdeľuje.“ Ján XXIII.

Pozvanie za rečnícky pult prijali Prof. Dr. Theodor Dieter, ktorý sa významným dielom podieľal na príprave dokumentu „Od konfliktu k spoločenstvu“ a svojou prednáškou otvorí teologickú konferenciu.

Z RKC bude prednášať Prof. Dr. Ľubomír Žák z Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme.

Na tému Augsburského vyznania budú prednášať Prof. Dr. Theodor Dieter a prof. PhDr. Michal Valčo, PhD..

Ordinačné jubileá si spoločne pripomenieme v programe konferencie v utorok 26. októbra večer. Súčasťou konferencie bude aj voľná diskusia so Zborom biskupov na aktuálne témy cirkvi. Chceli by sme si tak vynahradiť možnosť spoločnej diskusie, ktorá nám bola pre pandémiu koronavírusu už dvakrát odopretá pri tradičnej májovej Všeobecnej pastorálnej konferencii.

Prihlásiť sa môžete písomne na adrese Generálneho biskupského úradu alebo na webovej stránke www.ecav.sk. Prihlasovať sa treba najneskôr do 18. októbra 2021 a vo Vašej prihláške uveďte, či máte záujem o oba nocľahy a o všetku ponúkanú stravu. Účastnícky poplatok je 20,-€. Tak ako po iné roky je aj teraz možné priviesť so sebou životného partnera/partnerku – nezamestnanca ECAV. Cena za celý pobyt partnera/partnerky je 100,-€.

Informácie na: www.ecav.sk
skoly@ecav.sk; tel.:0918828009; 0918828010

Poplatky je potrebné uhradiť vkladom na účet GBÚ:
SK61 0200 0000 0000 0044 3012 SUBASK BX
variabilný symbol 379 314

Cestovné náklady zamestnancom ECAV hradíme v zmysle CPP.
Aj keď je možné, že kvôli pandémii koronavírusu budeme musieť teologickú konferenciu napokon odložiť, zatiaľ ju pripravujeme v nádeji, že sa s Božou pomocou bude môcť uskutočniť. Srdečne Vás preto už teraz pozývame a prosíme, aby ste sa v prípade záujmu prihlásili do 18. októbra.

Prihláška TK_2021.docx

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA ECAV 2021 program.docx

Tešíme sa na stretnutie s Vami!