CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU TURČIANSKE JASENO

Ev. a. v. farský úrad Turčianske Jaseno
Turčianske Jaseno 70
038 02 p. Dražkovce

Mgr. Jana Keliarová– zborová farárka;
Ing. Dušan Klinčuch – zástupca zborového dozorcu
Eva Rojková – kantorka

Tel:     +421 43 426 21 85
Mail:   tur.jaseno@ecav.sk