Opera HRAD PREPEVNÝ

Mili priatelia.

Tešíme sa na Vás 10. 9.2017 od 17:30 – 18:30 hod.
v evanjelickom kostole v Necpaloch.
Kde si môžte pozrieť nádhernú operu Hrad prepevny!

VSTUP DOBROVOĽNÝ