Snaha kurátora Michala Kubína neostala zabudnutá

V Slovanoch si v nedeľu, 29.9.2019, pripomenuli 85. výročie posvätenia  Božieho chrámu. Vybudovať kostol v Slovanoch, obci ležiacej v západnej časti Turčianskej kotliny, od roku 1783 spadajúcej do CZ ECAV Príbovce, bola myšlienka, ktorú evanjelici v tejto obci, ako aj susediacich obcí, niesli vo svojich srdciach už od roku 1912. Trvalo to dlhých 23 rokov, kým sa túžba a sen o kostolíku s vežičkou stal skutočnosťou. Osobou, ktorá sa najviac zasadila za výstavbu kostola v Slovanoch,  bol vtedajší kurátor, Michal Kubín.

Už v roku 1912, kedy tu žilo 35 evanjelických rodín, začali sa organizovať finančné zbierky na stavbu kostola. Prvá zbierka činila hneď 777,- korún. Kurátor Michal Kubín neváhal prosiť o finančnú podporu aj slovenských evanjelikov žijúcich v Amerike a podporu získal aj u vtedajšieho seniora, Jána Hodžu zo Slovian.

V roku 1912 bol zakúpený pozemok,  ale udalosti prvej svetovej vojny zmarili plán výstavby. V roku 1934 bol zakúpený nový pozemok na stavbu kostola a v tom istom roku sa začala aj samotná výstavba. Pôvodne zakúpený pozemok bol odpredaný. Staviteľom kostola bol Gejza Pavoni zo  Štubnianskych Teplíc (Turčianske Teplice). V apríli  bola podaná žiadosť o povolenie na stavbu a v máji už boli vykopané základy. Kolaudácia novostavby sa konala 12.11.1934. Zvon „malý“  180 kg a zvon „veľký“ 280 kg, zhotovila pre kostol zvonolejárska firma, Bratia Fischer z Trnavy. Celkové náklady na výstavbu kostola, vnútorného zariadenie a zvonov boli 120.000,- Kč (Koruna československá).

Posviacka kostola sa konala 7.10.1934 (prvú októbrovú nedeľu po Michalovi) a vykonal ju senior Otto Škrovina. Kázal Ján Malovecký, farár zaturčiansky, históriu stavby čítal Július Hečko, farár príbovský. Za gen. cirkev vyslovil radosť z nového stánku Božieho a vďaku horlivým obetavým veriacim Michal Kubín, kurátor. Celá slávnosť sa konala pred kostolom a kázal Cyril Kramár, farár vrútocký.

V rokoch 2008 a 2009 sa konala rekonštrukcia kostolnej veže, ako aj celého kostola. Pri príležitosti 75.výročia posvätenia chrámu, sa dňa 4.10.2009 o 11.00 hod., konala posviacka obnoveného kostola, ktorá bola konaná za veľkej účasti veriacich zo Slovian a okolia.

Ľubomír Žila / 1.10.2019