VIDEO – úžasná služba OZ OTCOVO SRDCE

Drahí bratia a sestry.

Pozrite si video z úžasnej misijnej činnosti amerických misionárov BEVANA a LAURY STEINOVCI pôsobiacich v našom senioráte.