Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

tvoria aktívni evanjelici v 22. cirkevných zboroch, ktorí veria v Ježiša, milujú Boha a ľudí. Sme ohromení dielom spásy, ktoré sme našli v Ježišovi.

Cirkevný zbor Krpeľany v Turčianskom senioráte si v nedeľu 19. júna uctil […]

Tohtoročný máj vyvrcholil v našom cirkevnom zbore Háj slávnostnými Službami Božími vo […]

Na bohoslužbách v prírode pod holým nebom, v predvečer svätodušných sviatkov sme […]

Milí bratia a milé sestry, milí jubilanti! Dnes v kruhu rodiny cirkvi […]

Pomoc pre Ukrajinu

Milé sestry a bratia, prinášame niekoľko možností ako môžeme pomôcť ľuďom, ktorí […]

V našich zboroch sa po skončení hlavných služieb Božích uskutoční volebný zborový konvent – […]

Seniorátny deň Turčianského seniorátu ECAV

Povolanie zaznelo, ako zareagujeme?

Zo života cirkvi

Sme súčasťou Evanjelickej cirkvi a.v., ktorá misijne zápasí za vieru na Slovensku

Rozhlasové pobožnosti

Zoznam prenosov SB v RTVS

Kandidáti na Gen.dozorcu

Predstavenie kandidátov

Pomoc Ukrajine

Pridajte sa k aktívnym evanjelikom