Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

tvoria aktívni evanjelici v 22. cirkevných zboroch, ktorí veria v Ježiša, milujú Boha a ľudí. Sme ohromení dielom spásy, ktoré sme našli v Ježišovi.

Milí veriaci. Služby Božie ECAV na Slovensku v rozhlase a televízii v […]

Skvelá myšlienka, nádherné počasie a spolupráca CZ ECAV Háj s mestom Turčianske […]

Školenie pre učiteľov detskej besiedky v Turčianskom senioráte. Vzdelávať sa je stále potrebné. […]

Teologická konferencia 2021

  ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných pozýva na Teologickú konferenciu […]

SENIORÁTNY KONVENT 2021

Seniorátny konvent Turčianskeho seniorátu. V nedeľu  22.8.2021 od 14:30 hod. sa konal […]

  Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v našej krajine v súvislosti […]

Seniorátny deň Turčianského seniorátu ECAV

Povolanie zaznelo, ako zareagujeme?

Zo života cirkvi

Sme súčasťou Evanjelickej cirkvi a.v., ktorá misijne zápasí za vieru na Slovensku

Rozhlasové pobožnosti

Zoznam prenosov SB v RTVS

Kandidáti na Gen.dozorcu

Predstavenie kandidátov

Pomoc Ukrajine

Pridajte sa k aktívnym evanjelikom